Live the life you love and love the life you live

Allt oftare numera hör jag vänner och bekanta beklaga sig över att åren går dem förbi och att deras stigande ålder bekymrar dem. Jag håller med i det avseendet att åren tycks passera snabbare nu än vad de gjorde i mina yngre år, men vad gäller att åldras räds jag inte. Med åren som går innehållande med- och motgångar blir jag varse om mina föreställningar och reaktioner på omgivande miljöer och individer och erfarar otaliga känslouttryck i form av ilska, glädje, sorg och förvåning. Att växa med detta är något jag älskar. Min ökade självkännedom gynnar mitt inre välbefinnande och tillsammans med min stigande ålder ökar därför mitt gillande av min egen person. Mer medvetet uppmärksammar jag och tolkar mina förhållningssätt och mina handlingar för att i sin tur acceptera eller ombilda dem att anstå den person jag vill vara, det liv jag vill leva. Och vad gäller de små rynkorna jag mycket väl har noterat vid mitt ögonparti, så är de frambringade av många år av skrattfyllda stunder.
Fail

Spelet ”Med andra ord” går ut på att man ska gissa sig till ett utvalt ord med hjälp av medspelarens eget valda synonymer. Följande konversation ägde rum i den stressande vinnar-instinkts-tumulten.

Ida; - Det är kvinnor. Kvinnor som inte har sex.

Catrin; - LESBISKA!!

Ida; - Nej, de... Ehh. Va?

Ordet Ida skulle ge synonymer på var "Nunna" och vad Catrin tänkte när hon svarade vet nog bara hon själv. Jag ler fortfarande stort när jag tänker tillbaka på den kvällen i april för 4 år sedan då detta skrattframkallande missöde inträffade.

Ricky Martin

Att jag efter lång tids tystnad tillslut uppdaterat på bloggen är INTE ett aprilskämt. Det du läser ÄR ett inlägg.

I media går nu att läsa att Ricky Martin kommit ut som homosexuell. Många talar om att “det var på tiden” och att man “vetat det längre än han själv”. Själv säger jag ingetdera. Han har säkerligen vetat det längre än någon annan och tiden har uppenbarligen inte varit rätt förrän nu. Att som känd person stå upp mot normen under mediala påtryckningar är stort. Utan att kanske ha för avsikt att göra det så påvisar han övriga människor världen över, i och med sitt kändisskap, möjligheten att kunna leva det liv man älskar och älska det liv man lever. Homofobiska umgängeskretsar, lagförslag och förordningar fortlever än idag och hindrar ett stort antal människor att göra just det, men att en förebild representerar det man inombords kan identifiera sig med betyder mycket, på ett psykiskt välbefinnande plan.


*bild från google*


Med detta säger jag PUSS I PÅSK, men även PISK I PÅSK för er som föredrar det.


RSS 2.0